Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Grafický design I

3KinoFest. Terezín. SMART

Studenti ateliéru si od poloviny semestru sami dle své povahy a intuice volili práci na jednom či dvou rozsáhlých projektech. Tyto projekty vzešly ze spoluprací ateliéru se subjekty mimo fakultu, či mimo univerzitu.

Pro projekt 3KinoFest zpracovávaly studentky návrh vizuálního stylu mezinárodního filmového festivalu, který se odehraji na podzim v Praze. Návrhy zahrnují plakáty, v případě návrhu vybraného k realizaci též animaci.

Soubor projektů Terezín navazuje na iniciativu pana Ivana Němce, který systematicky pracuje na proměně pevnostního města v živé centrum, které bude v evropském i světovém měřítku demonstrovat potenciál historicky významných míst k propojení jejich genia loci s běžným životem obyvatel i bohatým kulturním děním. Iniciativa sleduje dva hlavní cíle: vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže pojednávající celé město a hledání komunikační identity místa skrze vizuální styl, orientační systém a další nástroje.

Úkol SMART je další kapitolou dlouhodobé soustavné činnosti v rámci celouniverzitního projektu. V tomto semestru se tým studentů zaměřil na přípravu vizuálního stylu a propagace výstavy, které na podzim v Litvínově představí studentské výstupy projektu.

Virtuální prohlídka ateliéru

Ateliér

vedoucí
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
k.misek@volny.cz

odborný asistent
MgA. Jan Hora
jan-hora@volny.cz

odborný asistent
MgA. Jakub Konupka
jakub.konupka@me.com

W: https://www.gd1.cz
FB: https://www.facebook.com/grafickydesign1/
IG: https://www.instagram.com/gd1_fud/