Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sklo

Anna Klinkáčková

3. BcA.

Tremor

prostorová instalace na téma nejistota a nervozita
sklo, kov
vrtání, boušení
3270 × 80 mm a 670 × 650 mm