Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sklo

 

Freestyle

Vycházím vstříc mým studentům, kterým restrikce způsobené pandemií vzaly to nejcennější – školu a její dílny. Pojem Freestyle je slovní hříčka pro volné téma a hlavně způsob, jak pracovat a o díle přemýšlet – vše je dovoleno. Někteří studenti chtěli pracovat v týmu, jiní konečně zrealizovat v našich dílnách dílo, které nebylo možné doposud vytvořit, a ti ostatní šli vlastní tvůrčí cestou. Věřím, že jim tato svobodná možnost volby přinesla ztracenou energii a radost z realizace, pro kterou každý z nich studuje svůj obor.

Tento semestr byl žlutý, protože žlutá je barva s povzbuzujícím a rozveselujícím účinkem. Je symbolem moudrosti, podporuje myšlení, napomáhá uvolnění i svobodnému vývoji a komunikaci při navazování kontaktů. 

Virtuální prohlídka ateliéru

Ateliér