Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Aplikovaná a reklamní fotografie

Attila Zinčak

1. MgA.

ALHMR

digitální fotografie

Série plakátů popisující stádia Alzheimerovy choroby. Plakáty použije vznikající nezisková organizace, která se specializuje na osvětu ohledně této choroby.

Katalog [PDF]