Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Grafický design I

Evgeniya Kosykh

1. MgA.

3KinoFest

plakáty / polypropylen
digitální inkoustový tisk
1000 × 700 mm