Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Hana Kokšalová

3. BcA.

Sběrné suroviny

různý materiál
různá technologie
variabilní rozměr

Instalace představuje ukázku několika kusů ze série objektů inspirovaných materiálovou skladbou městského prostředí. Dále prezentuji doprovodnou publikaci, popisující osobní zkušenost s procesem nalézání materiálů, tvorby objektů i jejich venkovní site-specific instalace.

Výš, dál, lépe

videoprojekce ve smyčce

Video reflektuje téma soutěžení, honbu za výkonem, vítězstvím. Používá klišé převzatá z motivačních videí. Působivá, vše znamenající sousloví a samozvané pravdy o cestě k úspěchu, jsou přeloženy do češtiny a předneseny s klidnou vážností, zbaveny siláckého patosu. Postava ve videu se pohybuje na podivném objektu, nejspíš odvětrávání, nacházejícím se uprostřed zarůstajícího záhonu v prostoru terasy chátrajícího hotelu Vladimir v Ústí nad Labem.