Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

 

Umění oceňovat
Výstavní, výzkumný a participativní projekt Společnosti Jindřicha Chalupeckého (Moderní galerie AVU, 11. – 27. června 2021)

Výstavní, výzkumný a participativní projekt Společnosti Jindřicha Chalupeckého, který si klade za cíl odkrýt některé z historických i současných mechanismů v pozadí uměleckých cen i jiných hodnotících systémů a zároveň se stát trenažérem, diskusní platformou nebo dokonce arénou pro hledání alternativ. Jak by mělo vypadat oceňování umělkyň a umělců odpovídající jejich dnešním potřebám? (Výňatek z oficiální anotace výstavy). Projekt pro studenty mimo prvního ročníku BcA.

Volné téma

Pro studenty všech ročníků

Virtuální prohlídka ateliéru