Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Grafický design I

Iveta Holešová

1. MgA.

Vizuální styl Terezín

prezentace
digitální vizualizace
Full HD