Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sklo

Jakub Knápek

2. BcA.

Fancy
Funky
Frozen

flakon na parfém
sklo
tavená plastika
110 × 40 × 50 mm