Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Grafický design I

Jana Babická, Lucie Benešová, Filip Lang, Hanna Palamarchuk & Martina Shořovská

3. BcA.

Vizuální styl a katalog výstavy Kam dál?

plakáty, publikace, propagační předměty
digitální tisk, knihařské a další zpracování
plakáty 1000 × 700 mm, publikace 260 × 210 mm