Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Grafický design I

Lena Sara Grochowiecová

2. BcA.

Oživení města Terezín

prezentace
digitální vizualizace
Full HD

Oživení Terezína – opakovatelné události s myšlenkou udržet stálý kulturní život ve městě; snaha přilákat turisty; propojení historických budov s moderními akcemi/přístupy.

3KinoFest

plakáty / polypropylen
digitální inkoustový tisk
1000 × 700 mm