Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sklo

Lenka Holubcová

Mademoiselle

váza, žena, sen, odhalení sama sebe světu
sklo
ruční tvarování a foukání na huti

355 × 130 mm, 345 × 110 mm