Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Petr Kubáč

1. MgA.

Když si vzpomeneš

digitální fotografie zvětšovaná pomocí dataprojektoru na černobílý fotopapír
400 x 300 mm

V sérii fotografií se pokouším nastínit otázku, jakým způsobem se proměňují vzpomínky na konkrétní osobu, jak je daná představa ovlivněna vrstvami času, kdy a proč v naší vzpomínce převládne určitá smyšlenka a konstrukce.

Efektivní výzkum na poli současného umění

bezpečnostní kamery, software, obrazovka, webová stránka

společně s Alexandrou Naušovou

Reagujeme na sociologický výzkum, který mapoval základní postoje k Ceně Jindřicha Chalupeckého napříč uměleckou scénou. Vytváříme vlastní výzkum, jenž se zabývá nejrůznějšími aspekty participace diváka ve výstavním prostoru. Do galerie jsme umístili čtyři bezpečnostní kamery, které snímají pohyb návštěvníků. Každý den materiál analyzujeme a výsledky zadáváme do grafů, které prezentujeme na obrazovce v galerii pomocí webové stránky http://www.efektivnivyzkumnapolisoucasnehoumeni.cz/.