Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Produktový design

Petra Plecháčová

3. BcA.

Karoserie auta

Klauzurní práce ZS 20-21 Plast PLA
3D tisk
350 × 150 × 150 mm