Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Produktový design

Houpačka

Tématem klauzurní práce v LS byl na první pohled jednoduchý úkol: vymyslet a vyrobit závěsnou houpačku. Kritérii byla originalita, neotřelost, vtip, ale také řemeslné zpracovaní a v neposlední řadě funkčnost. Ač se zdá tento úkol na první pohled jednoduchý, není tomu tak. Přijít s něčím originálním vyžaduje notnou dávku kreativity a fantazie v kombinaci s technickým myšlením.

Virtuální prohlídka ateliéru

Ateliér

vedoucí
MgA. Jan Čapek
jc@jancapek.net

odborný asistent
MgA. Jiří Bartoš
jiri.bartos@ujep.cz

W: https://designfud.cz