Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Produktový design

Valerie Shveikina

3. BcA.

Houpačka

kov, lano
laserování, svařování, broušení
550 × 250 × 30 mm