Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design I

Valerie Štecová

2. BcA.

Karty emocí

papír, laminace
ofsetový tisk
86 × 140 mm

Karty, které pomáhají identifikovat emoce a jejich původ a rozvíjejí emoční inteligenci.