Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sklo

Vojtěch Hepnar

3. BcA.

Rýbrocoul_2.0

objekt
skleněný odpad nalezený v přírodě 
štípané sklo, lepení 
1100 × 500 × 600 mm