Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Grafický design I

Grafický design v osobním prostoru; poštovní známky; předstupeň bakalářské práce; publikace projektu SMART

Téma klauzurní práce: V rámci hlavního zadání hledali studenti ve svém okolí témata, která rozvíjeli do designérských projektů. Úkolem bylo sestavit konkrétní zadání na základě identifikace problému, zvážení případného společenského dopadu, zpracování víceúrovňové rešerše, návrh a představení samotného designérského řešení. Studenti prvního ročníku navrhovali poštovní známky. Studenti čtvrtého ročníku si sami volili témata, která jsou předstupněm jejich bakalářské práce. Tým složený napříč ročníky připravil publikaci prezentující dílčí výsledky mezifakultního projektu SMART.

Ateliér

vedoucí
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
k.misek@volny.cz

odborný asistent
MgA. Jan Hora
jan-hora@volny.cz

W: https://www.gd1.cz
FB: https://www.facebook.com/grafickydesign1/
IG: https://www.instagram.com/gd1_fud/