Novinky

Projekce filmu Po prolomení ticha

Projekce filmu Po prolomení ticha a diskuze s ombudsmankou UJEP. Dokumentární film režiséra Mikoláše Arsenjeva zachycuje intimní portrét spoluzakladatelky iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET. Po projekci následuje diskuze s ombudsmankou UJEP Mgr. Lucií Tesařovou o jejích službách pro (nejen) studující na UJEP.

Dva online semináře zdarma k problematice duševního vlastnictví a designu

Úvod do problematiky práv k duševnímu vlastnictví – registrace designu & ochranné známky EU. Webinář zaměřený na registraci práv na označení se koná v pondělí 22. dubna 2024 on-line a to prostřednictvím aplikace Big Blue Button. Registrace do 20. 4. 2024 či do vyčerpání kapacity, a to prostřednictvím registračního formuláře. 
Webinář: Ochrana designu. Úřad průmyslového vlastnictví pořádá online seminář zaměřený na základní informace o ochraně designu pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Akce se koná zdarma 25. dubna 2024 od 9:30 hodin. 

Galerie Fotografic – otevřené výzvy

Pražská Galerie Fotografic vyhlásila dvě otevřené výzvy na výstavní projekty pro rok 2025 v oblasti fotografie, nových médií a pohyblivého obrazu. Termín uzávěrky je 15. 5. 2024. Otevřené výzvy jsou určeny českým i zahraničním umělcům.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – vedení ateliéru Time-Based Media

Děkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedení ateliéru Time-based Media. Úvazek v součtu 1,0 může být obsazen jedním uchazečem/uchazečkou, anebo v částečných dvou úvazcích vedoucí/ho a odborného asistenta / odborné asistentky, případně uchazeči kandidujícími v týmu. Přihlášky do 19. 5. 2024.

LOST IN TIME, SUPERMARKET ART FAIR 2024, STOCKHOLM

Prezentace kurátorské výstavy pedagožky FUD Lenky Sýkorové Lost in Time proběhne ve dnech 25.−28. 4. 2024 na Supermarket Art Fair ve Stockholmu ve Švédsku. Součástí prezentace bude odborná zahraniční praxe pěti studentů/studentek z druhého ročníku magisterského programu Kurátorská studia v rámci posílení internacionalizace. Účast je podpořena projekty Program na podporu strategického řízení 2024 Blended learning FUD a Zkvalitnění praxe.

Dějiny bývalé gramofonové továrny

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP pomáhá propagovat ústecké průmyslové dědictví. Ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem vydala komiks s názvem, který poutavým způsobem zavede čtenáře do jedinečné éry gramofonů a roku 1910, kdy v Ústí zahájila provoz gramofonová továrna. Autorkou jedinečného grafického zpracování publikace je absolventka FUD UJEP Kseniia Melnikova.

Grafika roku 2023

V Císařské konírně Pražského hradu právě probíhá výstava Grafika roku 2023. Na výstavě jsou zastoupeny práce studentek a studentů a stejně tak vyučujících FUD UJEP.

Komentovaná prohlídka výstavy SPEKTRA

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy SPEKTRA, v rámci které vznikne kolektivní zvuková performance realizovaná vystavujícím autorem Janem Krtičkou ve spolupráci s Polinou Khatsenkou a studenty FUD UJEP. Prohlídka proběhne 16. 4. od 17.00 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem.

Prodlužujeme termín přihlášek Design a Výtvarná umění

Prodlužujeme termín přihlášek na Kurátorská studia

Letní škola FUD 2024

Výstava CVRLIKAT. UMĚNÍ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Veřejné přednášky Čelem k umění 2023/2024

DUÚL = FUD

FastFUD podcast

E-learningová platforma FUD UJEP

E-learningový systém naleznete na adrese e-vyuka.fud.ujep.cz . Přihlášení do systému se provádi pomocí přístupových údajů (EduID), stejně jako do systému STAG.