Novinky

Informace pro diplomanty FUD

Milé diplomantky, milí diplomanti, naši schůzku plánovanou na 25. 3. bohužel není možné uskutečnit. Zatím Vám mohu poskytnout  určité informace k termínům, které se týkají státních závěrečných zkoušek a bakalářských a diplomových prací.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY 2020

Žádosti je možné podávat do 30. 4. 2020
Žádosti, prosím, podávejte v tištěné verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové a dále v  elektronické verzi formuláře na níže uvedený mail
Kontakt: zita.sauerova@ujep.cz / MT: 721 513 474

OPEN CALL – konference /nový termín pro abstrakty do 10. 4. 2020

Otevřená výzva na zasílání návrhů příspěvků na mezinárodní konferenci “PERSPECTIVES: Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy”, která se koná v rámci projektu TICASS

Abstrakty příspěvků v anglickém jazyce a v uvedeném formátu zasílejte do 10. dubna 2020 na e-mail: adela.machova@ticass.eu.

ČELEM K UMĚNÍ

Cyklus přednášek pro širokou veřejnost, pořádaný Fakultou umění a designu UJEP. 
PROGRAM

PŘÍKAZ REKTORA 1/2020 K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI EPIDEMIE KORONAVIRU V ČR

Vážení zaměstnanci, Vážení studenti,

dle Příkazu rektora č. 1/2020 K aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru v ČR se ruší s okamžitou platností a do odvolání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerá výuka v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University.

FUDSTREAM - Extrémní přednášky pro extrémní dobu

PŘIHLÁŠKY DO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Kurátorská studia / deadline přihlášek

Photography — Fine Art / Deadline přihlášek ke studiu / 30. 4. 2020

OLIVER RESSLER / NO FUTURE IS CANCELLED / DUÚL

Studijní obory