On-line výuková platforma FUD

E-learningový systém naleznete na adrese: https://e-vyuka.fud.ujep.cz/. Přihlášení do systému se provádí pomocí přístupových údajů (EduID), stejně jako do systému STAG.

Novinky

Ediční plán 2020

Na základě hodnocení ediční komise ze dne 25. 3. 2020 děkan fakulty schválil ediční plán pro rok 2020 a finanční podporu Velkým edičním grantem pro celkem 10 publikací.

OPEN CALL – konference /nový termín pro abstrakty do 10. 4. 2020

Otevřená výzva na zasílání návrhů příspěvků na mezinárodní konferenci “PERSPECTIVES: Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy”, která se koná v rámci projektu TICASS

Abstrakty příspěvků v anglickém jazyce a v uvedeném formátu zasílejte do 10. dubna 2020 na e-mail: adela.machova@ticass.eu.

ČELEM K UMĚNÍ

Cyklus přednášek pro širokou veřejnost, pořádaný Fakultou umění a designu UJEP. 
PROGRAM

Kritický katalog Mo(nu)mentální topografie

Mo(nu)mentální topografie. Kritický katalog výstavního projektu  Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaného při příležitosti 25. výročí založení fakulty

Všichni fakultní autoři, vystavující umělci, členové přípravného a produkčního týmu přijďte si příležitostně do kanceláře Edice FUD pro autorský výtisk! Klára Mrkusová, 1. patro, dveře č. 248.

2. kolo výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru 2020/2021

Fakulta umění a designu vyhlašuje 2. kolo výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru 20/21.

Termín 2. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ proběhne 27. 3. 2020. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky se odevzdávají od 6. 3. 2020 10:00 do 26. 3. 2020 15:00. Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo v → přiloženém dokumentu.

Čelem k umění / Kateřina Šedá

Kateřina Šedá je umělkyně s mezinárodním ohlasem, která po svou tvorbu využívá participativních postupů. Nenechte si ujít přednášku s názvem Povolání: Šedá.
Středa 4. 3. 2020 — 16.30 — FUD UJEP — 4. patro — Aula č. 537

ZRUŠENO – Seminář Citujte snadno

Máte problém citovat přesně bibliografické zdroje vašich odborných teoretických textů? Nevyznáte se v zápisech zdrojových odkazů podle citační normy ČSN ISO 690? Univerzitní Vědecká knihovna UJEP nabízí seminář pro práci s citačním pomocníkem ve středu 11. 3. 2020.

Zrušeno-Čelem k umění / Pavlína Morganová

Na 3# přednášku Čelem k umění přijala pozvání Pavlína Morganová, teoretička a historička umění, kurátorka a prorektorka Akademie výtvarných umění v Praze.
Středa — 11. 3. 2020 — FUD UJEP — 16.30 — 4. patro — Aula č. 537 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V DŮSLEDKU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Čelem k umění / FUDSTREAM

International ONLINE conference in project TICASS

Kresba-malba-figura / Večerní kurzy figurální malby a kresby

http://vecernikurzy.ujep.cz/

Letní sklizeň FUD 2020

FUDSTREAM - Extrémní přednášky pro extrémní dobu

Studijní obory