Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Karolína Votýpková

3. BcA.

V jednom pokoji

videoprojekce ve smyčce
variabilní rozměr

Dala jsem svým sourozencům zadání natočit video se vzkazem, vzpomínkou či přáním. Videa jsem následně promítala do dnes již neobývaného pokoje. Sama do něj vstupuji svou reálnou přítomností a doplňuji lehce zmatenou konverzaci.

Roz dám se

plastové, řezané trubky s gravírovaným nápisem
50 x 60 mm
společně s Terezii Adamovou

Symbolika rozřezání původní ceny ve tvaru zlatého štafetového kolíku nás motivovala k vytvoření vlastní verze. Naše „Cena“ je vyrobena z běžně dostupných PVC trubek. Použitý materiál dovoluje cenu namnožit do extrémního počtu. Dříve prestižní ocenění se tak stává jednoduše dostupným pro každého zúčastněného umělce či návštěvníka.