Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Terezie Adamová

3. BcA.

Tři domovy

videoprojekce ve smyčce
rozměr variabilní

Momentálně obývám tři domovy, ve kterých mám pouze malý kousek osobního prostoru. Obklopuji se věcmi, které s sebou neustále vozím a cestuji s nimi z místa na místo. Vytvořila jsem synchronní choreografii balení věcí do tašek, která nikdy nekončí a pořád se opakuje.

Roz dám se

plastové, řezané trubky s gravírovaným nápisem
50 x 60 mm
společně s Karolínou Votýpkovou

Symbolika rozřezání původní ceny ve tvaru zlatého štafetového kolíku nás motivovala k vytvoření vlastní verze. Naše „Cena“ je vyrobena z běžně dostupných PVC trubek. Použitý materiál dovoluje cenu namnožit do extrémního počtu. Dříve prestižní ocenění se tak stává jednoduše dostupným pro každého zúčastněného umělce či návštěvníka.