Novinky

Čelem k umění / Jan Čumlivski

Nový semestr zahajujeme renesančním hostem Janem Čumlivskim. Grafický designer, typograf, písmomalíř a umělec, mnohokrát oceněný za grafickou úpravu publikací a podílející se na festivalu Tabook. FUD UJEP — 4.patro — AULA 537 — 16.30

Signal Festival / Open Call

Signal Festival a PrusaLab společně vyhlašují výzvu k vytvoření umělecké instalace pro 8. ročník Signal Festivalu, který proběhne od 15. do 18. října 2020.

Anders Flodin / Zvukové odrazy / Sound Reflections 

Desátý díl z cyklu prezentací soudobé zvukové tvorby na pomezí hudby a výtvarného umění, které uvádí studenti a pedagogové z ateliéru Time-Based Media FUD UJEP. 
Anders Flodin – Excavating time / 19. 2. 2020 → 17 hod → DUÚL

Velký ediční grant 2020

Výzva autorům k podání žádostí o Velký ediční grant (určený pro členy akademické obce FUD k pokrytí výrobních nákladů na vydání publikace).

OPEN CALL – konference

Otevřená výzva na zasílání návrhů příspěvků na mezinárodní konferenci “PERSPECTIVES: Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy”

→ výzva / open call konference ke stažení 
Abstrakty příspěvků v anglickém jazyce a v uvedeném formátu zasílejte do 20. března 2020 na e-mail: adela.machova@ticass.eu.

Odevzdání písemných přihlášek ke Státním závěrečným zkouškám v roce 2020

Den 13. 3. 2020 je termínem pro odevzdání písemných přihlášek ke Státním závěrečným zkouškám z dějin umění v roce 2020 (na studijní oddělení FUD).

Úspěchy FUD 2020

Gratulujeme oceněným a nominovaným studentům, absolventům a pedagogům Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. 

Aktuální výzvy

Signal Festival / Open Call

Signal Festival a PrusaLab společně vyhlašují výzvu k vytvoření umělecké instalace pro 8. ročník Signal Festivalu, který proběhne od 15. do 18. října 2020.

Aktuální informace ke studiu

Anders Flodin / Zvukové odrazy / Sound Reflections 

Desátý díl z cyklu prezentací soudobé zvukové tvorby na pomezí hudby a výtvarného umění, které uvádí studenti a pedagogové z ateliéru Time-Based Media FUD UJEP. 
Anders Flodin – Excavating time / 19. 2. 2020 → 17 hod → DUÚL

Nabídka jazykových kurzů

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o nabídce jazykových kurzů Centra jazykové přípravy Pedagogické fakulty (JC PF). Více informací najdete v příloze.

Odevzdání písemných přihlášek ke Státním závěrečným zkouškám v roce 2020

Den 13. 3. 2020 je termínem pro odevzdání písemných přihlášek ke Státním závěrečným zkouškám z dějin umění v roce 2020 (na studijní oddělení FUD).

Den otevřených dveří / FUD OPEN TO PUBLIC

Ve středu 29. 1. 2020 se od 11 hodin otevřou dveře všech sedmnácti ateliérů, ve kterých na vás budou čekat jejich vedoucí a asistenti, kteří vám rádi poskytnou veškeré potřebné informace.
Těšíme se na vás!

Konzultanti diplomových prací 2019/2020

KDTU zveřejňuje seznam konzultantů diplomových prací pro akademický rok 2019/2020. Je nutné, aby diplomanti kontaktovali své konzultanty nejpozději do 29. 11. 2019. Pokud někdo z diplomantů není v seznamu uveden, nechť urychleně kontaktuje paní Šárku Stehlíkovou, sekretářku KDTU.

Seznam konzultantů naleznete zde.

Vzkazník

Průmyslový design II od 12:30

→ Jaroslav Polanecký • 25. 2. 2020 08:11
V úterý 25. 2. bude přednáška Průmyslový design II od 12:30. Od 10 mám kolegium děkana. Děkuji za pochopení.

Ediční činnost

→ Šárka Stehlíková • 24. 2. 2020 17:38
Výuka předmětu Ediční činnost pro 2. ročník KS bude zahájena v úterý 3. 3. 2020 (dle rozvrhu).

Vybrané kapitoly výtv. umění po r. 1945 II, Nejnovější vývoj současného výtv. umění II

→ Šárka Stehlíková • 24. 2. 2020 12:09
Výuka Mgr. Adama Štěcha v pondělí 24. 2. 2020 se nekoná z důvodu nemoci.

Autorské právo a praxe II

→ Šárka Stehlíková • 20. 2. 2020 20:40
Výuka předmětu Autorské právo a praxe II pro 1. ročník magisterského studia začíná v úterý 3. 3. 2020 s vyučující Mgr. G. Kadlecovou (dle rozvrhu).

písmo

→ Jan Hora • 19. 2. 2020 21:24
Dobrý den, první přednášky LS 2019/2020 se z důvodu neodkladného jednání budou konat až 27.2. Přednášky budou po domluvě nahrazeny. Jan Hora

→ Jiří Bartoš • 19. 2. 2020 20:28
Vážení studenti, ve čtvrtek 20.2.odpadá hodina Perspektivy a deskriptivy. Přeji pěkný den, J. Bartoš

Kultura bydlení, Teorie a historie současného umění

→ Lenka Žižková • 19. 2. 2020 09:39
Výuka PhDr. Lenky Žižkové se koná ve středu 19. 2. 2020 od 11.00 a 13.00 hodin v učebnách dle rozvrhu.

úvod do dějin souč. umění známky

→ Eva Mráziková • 18. 2. 2020 16:05

Milé studentky, milí studenti, nyní jsou ve stagu zapsány známky zkoušky z předmětu KDT/819 Úvod do dějin současného umění. Jsou tam známky z mých termínů i termínů designu od pana Štěcha. Pokud chcete vidět test/opravit známku, stavte se za mnou v konzultačních hodinách - LS/pondělí 10-12, čtvrtek 11-13 hodin. Eva Mráziková

Studijní oddělení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

T: +420 475 285 130, +420 475 285 129
G: +420 702 202 300

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz

Pondělí 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Úterý 8:00–11:00
Středa 8:00–11:00 / 13:00–15:00
Čtvrtek 8:00–11:00
Pátek zavřeno

Granty, soutěže, výzvy

Studijní plány

Rozvrh