Mimořádná opatření v důsledku šíření koronaviru

Režim FUD od pondělí 11. 5. 2020

7. 5. 2020
Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně a kolegové,
 
vzhledem k tomu, že od pondělí 11. 5. 2020 platí na vysokých školách možnost účasti 15 osob při konzultacích, praktických realizacích a zkouškách, a to ve všech ročnících studia, a za dodržení daných hygienických podmínek, upravujeme režim fakulty takto:

Informace ke konání bakalářských a diplomových prací

27. 4. 2020
Bakalářské a diplomové práce se uskuteční v termínu 24. 8.–11.9.2020 v budově FUD.
24.8.–26.8. – instalace v ateliérech FUD
7.9.–9.9. – obhajoby
10.9.–11.9. – deinstalace
Předpokládáme, že komise již bude možno konat, podle dalšího vývoje situace bude upřesněno.
Předpokládáme také, že promoce by se mohly konat začátkem října 2020. 

Informace ke konání klauzurních prací

27. 4. 2020
Klauzurní práce letního semestru 2020 se uskuteční v původním termínu, jejich hodnocení tedy proběhne 23.–24. 6.
Forma odevzdání klauzurních prací bude online, popřípadě fyzická, a to podle dohody v jednotlivých ateliérech a za dodržení vládou stanovených podmínek maximálního počtu osob. Klauzurní práce bude posuzovat vedení ateliéru, klauzurní komise se konat nebudou. Nebude se konat veřejná výstava.

Aktualizovaný harmonogram FUD pro ak. rok 2019-2020

27. 4. 2020
Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,
K nejvýznamnějším změnám dochází v délce akademického roku a zkouškového období:
Akademický rok byl prodloužen do 30. 9. 2020.
Konec 1. části zkouškového období byl posunut na 18. 7. 2020, začátek 2. části zkouškového období byl posunut na 24. 8. 2020.
Ostatní změny prosíme prostudujte v aktualizovaném harmonogramu.

Informace ke studiu od pondělí 27. dubna

24. 4. 2020

Milé studentky a milí studenti, milé kolegyně a milí kolegové,

v souvislosti s usnesením vlády ze dne 23. 4. 2020 na naší fakultě zatím nedochází k žádné změně v dosud nastavených podmínkách studia a přístupu do budovy.

Aktualizace informací ke konání Státních závěrečných zkoušek z dějin umění a přípravy realizace bakalářských, diplomových a disertačních prací na FUD UJEP

15. 4. 2020

Milé studentky, milí studenti,

na základě oznámení rozhodnutí vlády ze dne 14. dubna 2020 bude od pondělí 20. dubna 2020 umožněna účast studentů vysokých škol studujících v posledních ročnících bakalářského, magisterského a doktorského studia na individuálních konzultacích a státních závěrečných zkouškách v počtu maximálně 5 osob najednou.

Vyjádření děkana

15. 4. 2020

Vyjádření děkana doc. Pavla Mrkuse k mimořádným plánovaným postupům v důsledku pandemie koronaviru. 

INFORMACE KE KLAUZURNÍM ZKOUŠKÁM V LETNÍM SEMESTRU

8. 4. 2020

Klauzurní zkoušky letního semestru 2019/2020 se uskuteční v původním termínu daném Harmonogramem FUD. Dle vývoje situace v ČR a dle termínu otevření škol, který zatím není jasný, bude upravena jejich forma, o čemž budete včas informováni tak, abyste byli schopni se na danou formu konání klauzurních zkoušek bez problému připravit.

Digitální knihovna Kramerius

8. 4. 2020

Národní knihovna ČR zpřístupňuje studentům a pedagogům vysokých škol Digitální knihovnu Kramerius. Vstup do knihovny zde.