Mimořádná opatření v důsledku šíření koronaviru

Informace k začátku Akademického roku

16. 9. 2020

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s narůstajícími omezeními v důsledku koronavirové krize vám tímto sdělujeme informace o nadcházejícím zimním semestru na Fakultě umění a designu.
Tuto zprávu berte jako dočasnou, neboť další vývoj je v tuto chvíli poněkud nepředvídatelný a patrně dojde k řadám dílčích změn teprve v průběhu dalších týdnů.

Imatrikulace pro 1. ročník bakalářského studia FUD zrušena

14. 9. 2020

Milé studentky, milí studenti prvního ročníku bakalářského studia, dovolujeme si Vás informovat, že slavnostní imatrikulace, která se měla konat dle harmonogramu FUD dne 8. 10. 2020 je ZRUŠENA, a to s ohledem na současný vývoj epidemiologické situace.
Imatrikulační slib podepíšete na studijním oddělení fakulty od 5. 10. 2020.

Režim FUD od pondělí 11. 5. 2020

7. 5. 2020
Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně a kolegové,
 
vzhledem k tomu, že od pondělí 11. 5. 2020 platí na vysokých školách možnost účasti 15 osob při konzultacích, praktických realizacích a zkouškách, a to ve všech ročnících studia, a za dodržení daných hygienických podmínek, upravujeme režim fakulty takto:

Informace ke konání bakalářských a diplomových prací

27. 4. 2020
Bakalářské a diplomové práce se uskuteční v termínu 24. 8.–11.9.2020 v budově FUD.
24.8.–26.8. – instalace v ateliérech FUD
7.9.–9.9. – obhajoby
10.9.–11.9. – deinstalace
Předpokládáme, že komise již bude možno konat, podle dalšího vývoje situace bude upřesněno.
Předpokládáme také, že promoce by se mohly konat začátkem října 2020. 

Aktualizovaný harmonogram FUD pro ak. rok 2019-2020

27. 4. 2020
Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,
K nejvýznamnějším změnám dochází v délce akademického roku a zkouškového období:
Akademický rok byl prodloužen do 30. 9. 2020.
Konec 1. části zkouškového období byl posunut na 18. 7. 2020, začátek 2. části zkouškového období byl posunut na 24. 8. 2020.
Ostatní změny prosíme prostudujte v aktualizovaném harmonogramu.

Informace ke studiu od pondělí 27. dubna

24. 4. 2020

Milé studentky a milí studenti, milé kolegyně a milí kolegové,

v souvislosti s usnesením vlády ze dne 23. 4. 2020 na naší fakultě zatím nedochází k žádné změně v dosud nastavených podmínkách studia a přístupu do budovy.

Aktualizace informací ke konání Státních závěrečných zkoušek z dějin umění a přípravy realizace bakalářských, diplomových a disertačních prací na FUD UJEP

15. 4. 2020

Milé studentky, milí studenti,

na základě oznámení rozhodnutí vlády ze dne 14. dubna 2020 bude od pondělí 20. dubna 2020 umožněna účast studentů vysokých škol studujících v posledních ročnících bakalářského, magisterského a doktorského studia na individuálních konzultacích a státních závěrečných zkouškách v počtu maximálně 5 osob najednou.

Vyjádření děkana

15. 4. 2020

Vyjádření děkana doc. Pavla Mrkuse k mimořádným plánovaným postupům v důsledku pandemie koronaviru. 

Digitální knihovna Kramerius

8. 4. 2020

Národní knihovna ČR zpřístupňuje studentům a pedagogům vysokých škol Digitální knihovnu Kramerius. Vstup do knihovny zde.

PŘÍKAZ REKTORA 1/2020 K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI EPIDEMIE KORONAVIRU V ČR

10. 3. 2020
Vážení zaměstnanci, Vážení studenti,

dle Příkazu rektora č. 1/2020 K aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru v ČR se ruší s okamžitou platností a do odvolání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerá výuka v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University.