Katedra dějin a teorie umění

O katedře

Činnost katedry je postavena na přesvědčení, že specifický jazyk výtvarné a vizuální kultury dokáže vyjádřit jiné roviny našeho bytí, než je tomu u jazyka verbálního a vědeckého. Prostřednictvím mapování, zkoumání a interpretace jevů a tendencí výtvarné kultury se pokouší vytvářet zázemí pro uplatnění výtvarného umění v současném světě. Koncepce katedry vychází z představy, že vznik plnohodnotného uměleckého díla umožňuje rozmanité a široké kulturní společenství, které je schopno vlastní reflexe a které vzniká v dialogu různorodých přístupů, tvůrčího, teoretického či historického.

Katedra zajišťuje výuku v teoretických a historických předmětech obecnějšího charakteru pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně. Poskytuje přednášky z dějin umění starověkých kultur, křesťanského umění Evropy i vývoje moderní výtvarné a vizuální tvorby. Studijní plány jsou navíc obohaceny o kurzy zaměřené na specifičnost studia jednotlivých oborů, především na dějiny fotografie a elektronických médií a historii designu a uměleckého řemesla. Studijní plány obsahují i semináře věnované základní orientaci v estetickém a teoretickém prostoru a v aktuálním kulturním dění.

Výukové plány magisterských studií se orientují především na problematiku moderní a postmoderní výtvarné a vizuální kultury. Kromě přednáškových cyklů obsahují řadu seminářů zaměřených na specifické teoretické otázky současného kulturního dění. Katedra rovněž zajišťuje vedení samostatných diplomových prací a poskytuje konzultace k textové části prací uměleckých. V neposlední řadě se členové katedry podílejí na vedení a výuce doktorandů.

U navazujícího magisterského programu Kurátorská studia získají studenti vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž formou workshopů a seminářů objevují jak koncepční ideovou rovinu, tak manažerskou a praktickou stránku, a to formou realizací konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Dalším pilířem činnosti katedry je výzkumná činnost na poli výtvarné kultury. Systematičtější pozornost byla dosud věnována severočeskému kulturnímu dění v současnosti i historii. Výzkum se rovněž soustředí na problematiku fotografie a nových médií, lokální architekturu, design, genderovou rovinu či sociální funkci výtvarného umění.

Kontakt

vedoucí Katedry dějin a teorie umění
MgA. Adéla Machová, Ph.D.

asistent Katedry dějin a teorie umění
Mgr. Tomáš Jurkovič

garant studijního oboru Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Lidé, kontakty

Adéla Machová

MgA. Adéla Machová, Ph.D.

adela.machova@ujep.cz
T: 47528 5230
kancelář: 323
konzultační hodiny: ST 10:30—11:00 & 13:00—15:00, ČT 10:00—11:00 (FUD / 323) a dle individuální dohody
Vyučuje
 • Produkce a komunikace I, II
 • Produkce a marketing kultury I, II
 • Management užit. umění I, II
 • Management a právo I, II
 • Galerijní provoz I, II
 • Public Relations; Fundraising (kur.st., PVK)
 • Marketing I, II
 • Kurátorské strategie I, II (VK)
 • Ekonomika neziskových organizací (kurát.st.)
 • Project Management
 • Kurátorský workshop I, II
Dokumenty ke stažení
Michal Koleček

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

michal.kolecek@ujep.cz
T: 47528 5186
kancelář: 209
Vyučuje
 • Vybrané kapitoly výtvarného umění po roce 1945 I, II
 • Současné středoevropské vizuální umění
 • Socializace umění
 • Metody současného umění a kurátorské praxe
 • Vizuální komunikace I, II
 • Galerijní provoz - sbírkové instituce
 • Dějiny umění I, II, IV, V, VII
 • Vybrané kapitoly z moderního a současného umění I, II
 • Prezentace uměleckého díla I, II
 • Kurátorský workshop I, II
 • Evropské umění pod vlivem totalitních ideologií
Zdena Kolečková

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

zdena.koleckova@ujep.cz
T: 47528 5122
kancelář: 231
konzultační hodiny: ST 10–12 hodin, pouze po předchozí domluvě e-mailem (zimní semestr)
Vyučuje
 • Analogová fotografie
 • Archeologie současného umění
 • Dějiny a teorie fotografie a nových médií
 • Dějiny textilní tvorby
 • Dějiny textilu a módy
 • Narativ ve výtvarném díle
 • Současné umění
 • Vybrané kapitoly výtvarného umění po roce 1945
Dokumenty ke stažení
Tomáš Pavlíček

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

tomas.pavlicek@ujep.cz
T: 47528 5125
kancelář: 322
konzultační hodiny: PO 11 - 13 hodin (zimní semestr)
Vyučuje
 • Architektura a design I, II
 • Vybrané kapitoly z dějin architektury I, II
 • Moderní a současná architektura
 • Filozofie I, II
 • Dějiny umění I, II, III, IV, V
 • Architektura 20. století I, II
 • Analýza a interpretace výtvarného díla II
 • Architektura 20. století v severozápadních Čechách I, II
 • Současný životní styl
Dokumenty ke stažení
Kateřina Dytrtová

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

katerina.dytrtova@ujep.cz
T: 47528 5134
kancelář: 131
konzultační hodiny: ÚT 9-11 hodin
Vyučuje
 • Vybrané kapitoly z dějin kultury a designu I, II
 • Animace a galerijní pedagogika
 • Interpretace vizuálních oborů I, II
 • Teorie vizuálních oborů I, II
 • Kontext a význam ve vizuálních oborech I, II
 • Vybrané problémy z teorie současného umění
 • Mezi uměním, užitým uměním a designem I, II
 • Polemicko - kritický seminář I, II
 • Postprodukce, socializace, participace a edukace v současném umění
Dokumenty ke stažení
Jaroslav Polanecký

PhDr. Jaroslav Polanecký, PhD.

jaroslav.polanecky@ujep.cz
T: 47528 5116
kancelář: 131
konzultační hodiny: ČT 10 - 12 hodin
Vyučuje
 • Dějiny a teorie designu I, II, III
 • Dějiny hmotné kultury I, II, III
 • Úvod do dějin a teorie grafického designu
 • Dějiny grafického designu I, II (BcA.)
 • Enviromentální aspekty současného designu I, II
 • Teorie a historie světového designu I, II
 • Současný design
 • Průmyslový design I, II (BcA.)
 • Moderní a současný design
Dokumenty ke stažení
Lenka Sýkorová

doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.

lenka.sykor@email.cz
T: 47528 5125
kancelář: 322
konzultační hodiny: ÚT 10-12 hodin - pouze online po předchozí domluvě, ST 11-12 hodin (osobně v kanceláři)
Vyučuje
 • Současné umění I, II
 • Dějiny a teorie fotografie a nových médií V, VI
 • Dějiny současného umění I (kurát. st.)
 • Kurátorský workshop III, IV
 • Úvod do metodologie dějin umění (kurát. st.)
 • Odborná praxe (kurát. st.)
 • Kurátorská studia - Oborová metodologie I 
 • Contemporary Art and Photography III
 • Metodologie a teorie umění (dok. st.)
Dokumenty ke stažení
Eva Imr Mráziková

Mgr. Eva Imr Mráziková, Ph.D.

eva.mrazikova@ujep.cz
T: 47528 5156
kancelář: 423
konzultační hodiny: PO 14:00 - 15:30, ST - dle předchozí domluvy
Vyučuje
 • Dějiny umění VI, VII
 • Dějiny současného výtvarného umění I, II
 • Současné české vizuální umění (kur.st.)
 • Kurátorské strategie I, II
 • Alternativní kurátorství I, II (kurát.st.)
 • Galerijní provoz - nestátní a neziskové organizace
 • Vývoj moderního a současného umění I, II
 • Úvod do současného umění
 • Úvod do dějin umění
 • Úvod do dějin současného umění
 • Současná umělecká praxe
 • Nejnovější vývoj současného výtvarného umění I, II
 • Produkce uměleckého díla ve veřejném prostoru
Dokumenty ke stažení
Anna Vartecká

doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

anna.vartecka@ujep.cz
T: 47528 5139
kancelář: 328
konzultační hodiny: ST 10:00—12:00
Vyučuje
 • Současný středoevropský grafický design
 • Moderní a současný grafický design I, II, III
 • Grafický design a ideologie I, II
 • Současný design II
 • Teorie a dějiny fotografie a nových médií III, IV
 • Fotografie a současné umění III
 • Dějiny a teorie fotografie a nových médií III, IV, VII
 • Dějiny vizuální komunikace
 • Dějiny umění VI, VII
 • Dějiny a teorie grafického designu I, II
 • Dějiny fotografie a nových médií (kurát.st)
 • Gender Art I, II (kurát. studia)
 • Pozdní tvorba moderní generace (kurát.st)
 • Umělecká kritika (kurát. studia)
Martin Kolář

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

martin.kolar@ujep.cz
T: 47528 5156
kancelář: 423
konzultační hodiny: ČT 10.00—12.00
Vyučuje
 • Dějiny umění I
 • Vybrané dějiny užitého umění I, II
 • Filozofická estetika (kurát.st.)
 • Jazyk, symbol, realita (kurát.st.)
 • Interpretace základních textů z estetiky 20. století I, II
 • Filozofie umění I, II
 • Estetika I, II
 • Seminář umělecké kritiky
David Kořínek

doc. Mgr. David Kořínek

davidkorinek@icloud.com
kancelář: 227
konzultační hodiny: ČT 11:00 - 13:00
Vyučuje
 • Analýza a interpret.výtvar.díla (kur.st)
 • Art Theory and Methodology I
 • Art Theory and Methodology II
 • Filmová estetika I
 • Filmová estetika II
 • Hist. of Photog. and Time Based Media I
 • Hist. of Photogr. and Time Based Media II
 • Polemicko - kritický seminář I
 • Polemicko-kritický seminář II
 • Umělecká kritika (kurátor. studia)

Dr. János György Szoboszlai, Ph.D.

szoboszlai.janos@mke.hu
kancelář: 323
konzultační hodiny: individual / e-mail
Vyučuje
 • Evropské umění pod vlivem totalitních ideologií
 • Vybrané kapitoly z moderního a současného umění I, II
 • Vizuální komunikace I, II (kurát.st.)
 • Současné středoevropské vizuální umění (kurát.st.)

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

T: 47528 5230
kancelář: 323
konzultační hodiny: po individuální domluvě

Mgr. Gabriela Kadlecová

gabriela.kadlecova@ujep.cz
T: 47528 5138
kancelář: 328
konzultační hodiny: ÚT 11:00 - 13:00 nebo po předchozí domluvě
Vyučuje
 • Management a právo I, II
 • Autorské právo (kurát.st.)
 • Autorské právo a praxe I, II
Lenka Stolárová

Mgr. Lenka Stolárová

stolaroval@seznam.cz
T: 47528 5139
kancelář: 328
Vyučuje
 • Ikonografie a ikonologie výtvarného umění (kurát.st.)
 • Muzejnictví a ochrana sbírek (kurát.st.)
 • Památková péče (kurát.st.)
 • Dějiny hmotné kultury I, II, III
 • Dějiny umění II, III, IV
 • Dějiny užitého umění a řemesel I, II
Barbora Eisnerová

Mgr. Barbora Eisnerová

eisnerovab@seznam.cz
T: 47528 5156
kancelář: 423
konzultační hodiny: ÚT 10:00 - 12:00 hod, ČT 10:00 - 12:00 hod. (dle předchozí domluvy)
Vyučuje
 • Cizí jazyk 1/I, II, III, IV, V, VI
 • Cizí jazyk 2/I, II, III, IV, V
 • Cizí jazyk speciální I, II
 • Foreign Language for Special Purpose I, II

MgA. Adam Štěch

astech@seznam.cz
T: 47528 5156
kancelář: 423
Vyučuje
 • Vybrané kapitoly výtvarného umění po roce 1945 I, II
 • Úvod do dějin současného umění
 • Úvod do dějin a teorie designu
 • Nejnovější vývoj současného výtvarného umění II
 • Dějiny a teorie designu II
 • Archeologie současného designu I, II
 • Současná designérská praxe

Mgr. Tomáš Jurkovič

tomas.jurkovic@ujep.cz
T: 47528 5141
kancelář: 330
konzultační hodiny: Úřední hodiny PO až ČT 10-12 hodin a 13-15 hodin

Novinky

Rozhovor s absolventkou Kurátorských studií Annou Horák Zemanovou

Přinášíme víkendový rozhovor s Annou Horák Zemanovou, absolventkou navazujícího magisterského programu Kurátorská studia. V rozhovoru se rozpovídala o své kurátorské činnosti v Galerii moderního umění v Hradci Králové, proč je jí bližší kurátorství, než její vlastní tvorba, co jí dalo studium kurátorství na FUD pro praxi a mnohé další. A pozor, přihlášky do programu Kurátorská studia přijímáme už jen do 28. 3. 2024

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS MARIJE GRINIUK 

Katedra dějin a teorie umění, doc. Lenka Sýkorová, zve na přednáškový cyklus „Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer“ hostující zahraniční pedagožky Marije Griniuk, který se uskuteční 18.–27. 3. 2024.

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

II. Akademické vinobraní

Srdečně Vás zveme na II. akademické vinobraní, které doprovodí od 18 hod komentovaná prohlídka výstavy Lidová škola umění — Jan Merta a s ním Jasanský — Polák.

Katalog Diplomky 23 online

Katalog diplomových prací studentů naší Fakulty umění a designu Diplomky FUD 2023 vyšel v těsné návaznosti na výstavu absolventských prací. Od dnešního dne bude pro milovníky tištěné verze dostupný v Univerzitním knihkupectví UJEP, ale plánujeme, že jej také brzy nabídneme jako prázdninové online čtivo.