Katedra dějin a teorie umění

Kontakt

vedoucí Katedry dějin a teorie umění
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz 

garant studijního oboru Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

sekretářka Katedry dějin a teorie umění
Šárka Stehlíková

T: +420 475 285 114
E: sarka.stehlikova@ujep.cz

Odkazy – instituce, organizace, společnosti

O katedře

Činnost katedry je postavena na přesvědčení, že specifický jazyk výtvarné a vizuální kultury dokáže vyjádřit jiné roviny našeho bytí, než je tomu u jazyka verbálního a vědeckého. Prostřednictvím mapování, zkoumání a interpretace jevů a tendencí výtvarné kultury se pokouší vytvářet zázemí pro uplatnění výtvarného umění v současném světě. Koncepce katedry vychází z představy, že vznik plnohodnotného uměleckého díla umožňuje rozmanité a široké kulturní společenství, které je schopno vlastní reflexe a které vzniká v dialogu různorodých přístupů, tvůrčího, teoretického či historického.

Katedra zajišťuje výuku v teoretických a historických předmětech obecnějšího charakteru pro studenty bakalářského stupně. Poskytuje přednášky z dějin umění starověkých kultur, křesťanského umění Evropy i vývoje moderní výtvarné a vizuální tvorby. Studijní plány jsou navíc obohaceny o kurzy zaměřené na specifičnost studia jednotlivých oborů, především na dějiny fotografie a elektronických médií a historii designu a uměleckého řemesla. Bakalářský studijní plán obsahuje i semináře věnované základní orientaci v estetickém a teoretickém prostoru a v aktuálním kulturním dění.

Výukové plány magisterských studií se orientují především na problematiku moderní a postmoderní výtvarné a vizuální kultury. Kromě přednáškových cyklů obsahují řadu seminářů zaměřených na specifické teoretické otázky současného kulturního dění. Katedra rovněž zajišťuje vedení samostatných diplomových prací a poskytuje konzultace k textové části prací uměleckých. V neposlední řadě se členové katedry podílejí na vedení a výuce doktorandů.

Dalším pilířem činnosti katedry je výzkumná činnost na poli výtvarné kultury. Systematičtější pozornost byla dosud věnována severočeskému kulturnímu dění v současnosti i historii. Výzkum se rovněž soustředí na problematiku fotografie a nových médií, lokální architekturu, design, genderovou rovinu či sociální funkci výtvarného umění.

Lidé, kontakty

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

michal.kolecek@ujep.cz
47528 5186
kancelář: 209
konzultační hodiny: PO 11–12, ST 10–11
Vyučuje
 • Dějiny umění V, VI (FUD a KVV PF UJEP)
 • Dějiny umění I, II (magisterské studium FUD)
 • Socializace umění – kurátorská práce I, II (FUD, KSV, KH a KVV PF UJEP)

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

tomas.pavlicek@ujep.cz
47528 5125
kancelář: 322
konzultační hodiny: Ve zkouškovém období po osobní dohodě.
Vyučuje
 • Dějiny umění I., V., (FUD)
 • Teorie a kompozice barvy (FUD)
 • Architektura 20. století I, II (FUD)
 • Současný životní styl, Architektura sz. Čech, Moderní a souč. architektura ( Ks FUD)
Dokumenty ke stažení

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

zdena.koleckova@ujep.cz
47528 5153
kancelář: 522
konzultační hodiny: ÚT 10–12
Vyučuje
 • Úvod do dějin současného umění (I. roč, BcA.)
 • Nejnovější vývoj současného umění I. (PVK pro III. roč, BcA.)
 • Galerijní provoz – sbírkové instituce (Kurátorská studia, MgA.)
Dokumenty ke stažení

MgA. Adéla Machová, Ph.D.

adela.machova@ujep.cz
47528 5124
kancelář: 230

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

katerina.dytrtova@ujep.cz
47528 5134
kancelář: 131
konzultační hodiny: Konzultační hodiny 7.5. 12-14.00, 13.5. 10-12, 21.5. 9.15-11.15, 27.5. 9.15-11.15, 4.6. 10-13.00, 10.6. 8-9.00, 11.6. 8-9.00, 19.6. 8-9.00, 25.6. 10-12.00
Vyučuje
 • Teorie vizuálních oborů
 • Interpretace vizuálních oborů
Dokumenty ke stažení

Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.

vendula.fremlova@ujep.cz
47528 5139
kancelář: 328
Vyučuje
 • Dějiny umění I
 • Polemicko-kritický seminář I
 • Dějiny současného umění I
 • Současné české vizuální umění
 • Animace a galerijní padagogika

PhDr. Ludvík Hlaváček

ludvik.hlavacek@fcca.cz
47528 5138
kancelář: 131
konzultační hodiny: PO dle dohody
Vyučuje
 • Produkce uměleckého díla ve veřejném prostoru (FUD)
 • Socializace umění (VK)
 • Galerijní provoz nestátní a neziskové organizace
 • Typologie výstavního prostoru

Mgr. Gabriela Kadlecová

gabriela.kadlecova@ujep.cz
5138
kancelář: 131

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

martin.kolar@ujep.cz
47528 5156
kancelář: 423
konzultační hodiny: Ut: 10:00 -12:00
Vyučuje
 • Dějiny umění II
 • Interpret. zákl. textů estetiky I
 • Interpret. zákl. textů estetiky II
 • Jazyk, symbol, realita
 • Prostory a místa ve výtvar.um. I
 • Prostory a místa ve výtvar.um. II

Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.

eva.mrazikova@ujep.cz
47528 5124
kancelář: 230
konzultační hodiny: PO 13–15
Dokumenty ke stažení

Mgr. Lenka Stolárová

stolaroval@seznam.cz
47528 5139
kancelář: 328

PhDr. Jaroslav Polanecký, PhD.

jaroslav.polanecky@ujep.cz
47528 5116
kancelář: 227
konzultační hodiny: ČT 13.00–15.00 h
Vyučuje
 • Dějiny umění I, II (BcA.)
 • Průmyslový design I, II (BcA.)
 • Dějiny Grafického designu I, II (BcA.)
 • Introduction to Czech Culture I, II (MgA.)
Dokumenty ke stažení

Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.

lenka.sykor@email.cz
47528 5125
kancelář: 322
konzultační hodiny: Po 12-13:00, Út emailové konzultace, St 12–13:00
Vyučuje
 • Fotografie a současné umění I–III
 • Dějiny umění I, II
 • Dějiny současného umění I, II
 • Kurátorský workshop III, iV
 • Teorie a dějiny fotografie a nových médií V, VI
Dokumenty ke stažení

M.A. János György Szoboszlai, Ph.D.

szoboszlai.janos@mke.hu
47528 5138
kancelář: 131

Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

anna.vartecka@ujep.cz
47528 5139
kancelář: 328
konzultační hodiny: ST 11.00–13.00
Vyučuje
 • Teorie a dějiny fotografie a nových médií III, IV (FUD)
 • Moderní a současný grafický design I, II (FUD)
 • Dějiny vizuální komunikace (FUD)
 • Gender Art (Kurátorská studia FUD)
 • Dějiny současného výtvarného umění I, II (FF)
 • Photography and Contemporary Art (FUD)

PhDr. Marek Urban, Ph.D.

marek.urban@ujep.cz
47528 5156
kancelář: 423

Šárka Stehlíková

sarka.stehlikova@ujep.cz
47528 5114
kancelář: 323