Novinky

DesignEuropa Awards 2023

Ceny DesignEuropa Awards oslavují dokonalost v oblasti designu, které od roku 2016 uděluje každé dva roky Úřad EU pro duševní vlastnictví. Nominace na ocenění v roce 2023 je možné podávat do 10. 3. 2023 a může ji provést kdokoli.

Barrande Fellowship Programme 2023

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s potěšením oznamují zahájení výměnného mobilitního programu mezi Francií a Českou republikou 2023 pro studenty doktorského studia „Barrande Fellowship Programme“. 

POUR FELICITÉR 23

Milí příznivci FUD,
dovolte, abychom Vám jménem fakulty poděkovali za úspěšný rok 2022 a popřáli do nadcházejících dnů hlavně klid a co nejvíce vánoční radosti. V novém roce 2023 přejeme především pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje fakultní kolo Studentské grantové soutěže (SGS) pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace pro rok 2023.

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Čelem k umění / Petr Honzejk

Zveme vás na poslední přednášku z cyklu Čelem k umění v zimním semestru. Žurnalista Petr Honzejk bude hledat odpovědi na otázku Potřebujeme vůbec prezidenta?

Výstava Krásná práce

Studenti ateliéru Produktový design vystavili v rámci projektu KRÁSNÁ PRÁCE díla která vznikla ve spolupráci s českými řemeslníky.

Výsledky voleb do Akademických senátů

Dne 30. 11. 2022 proběhly doplňovací volby do AS FUD UJEP a novým členem senátu za studentskou kurii se stává Martin Pecha. Ve stejný den proběhly volby do AS UJEP na funkční období leden 2023 – prosinec 2025 a členy se stávají Eva Mráziková, Lenka Kahuda Klokočková, Jan Prošek (akad. kurie za FUD UJEP) a Martin Krupa, Kateřina Javůrková (studentská kurie za FUD UJEP).

Přihlášky do magisterského studia

Studujte kurátorství na naší fakultě

Konference Gardening of Soul

Veřejné přednášky Čelem k umění 2023/2024

Katedra designu pohledem Czechdesignu

Rozhovor se studentkami kurátorských studií

DUÚL = FUD

FastFUD podcast

E-learningová platforma FUD UJEP

E-learningový systém naleznete na adrese e-vyuka.fud.ujep.cz . Přihlášení do systému se provádi pomocí přístupových údajů (EduID), stejně jako do systému STAG.