On-line výuková platforma FUD

Studenti se mohou do systému přihlásit pomocí přístupových údajů do STAG. Návod pro používání: http://it.fud.ujep.cz/navody/elearning/

Odkaz na stránky e-learningu FUD najdete zde: https://vyuka.fud.ujep.cz

Novinky

1

ČELEM K UMĚNÍ – přednášky

Srdečně Vás zveme na zahájení série přednášek pro studenty i širokou veřejnost, které se konají každou středu v 16h střídavě v Domě umění Ústí nad Labem v Galerii Emila Fily či na Fakultě umění a designu. 

1

Výstava skupiny Krůtí směs R. I. P.

Členové skupiny Krůti směs R. I. P. jsou studenti Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, Robin Seidl, Josef Schorm a Ivana Zochová vás zvou na svou výstavu v Galerii Ahoj, Nazdar, Čau! v Liberci, která potrvá až do 23. 11. 2018.

Malý ediční grant 2019 – přihlášky

Výzva k předložení „Návrhů na vydání publikace“ v rámci Malého edičního grantu pro rok 2019. Přihlášky podávejte prostřednictvím formuláře „Návrh na vydání publikace“  nejpozději do 31. 10. 2017 , a to elektronicky edičnímu oddělení: klara.mrkusova@ujep.cz  a v kopii  zita.sauerova@ujep.cz , v tištěné verzi s podpisy Zitě Šauerové na sekretariát děkana.

1

Strom a člověk v krajině Českého středohoří

1

Výstava: Daniel Balabán, František Kowolowski – Pojmenovat se to musí…

Výstava nazvaná Pojmenovat se to musí… v Galerii Emila Filly představuje dvě klíčové osobnosti současné ostravské umělecké scény a zároveň kolegy z Katedry malby Fakulty umění Ostravské univerzity Daniela Balabána a Františka Kowolowského. Koncepce výstavy se soustředí na výběr z aktuální tvorby obou umělců, přičemž záměrně zesiluje napětí mezi charakterem jejich práce, neboť vedle Balabánových monumentálních pláten klade ta Kowolowského díla, jejichž dynamická podstata tkví ve využívání performativních a procesuálních strategií. 

1

WORKSHOP KEEP IN TOUCH

Rádi bychom Vás pozvali na Workshop víkend v rámci sympozia Keep in touch. Začíná v pátek 7.9. v 10:00 na adrese Tovární 50, Dubí. Vstupné je dobrovolné

We would like to intive you to our workshop weekend!
We start in Friday 7.9. at 10:00, admission fee is voluntary adress: Tovární 50, Dubí

1

Výstava Lukasz Skapski – Cestování časem

Výstava Łukasze Skąpského připravená přímo pro Dům umění Ústí nad Labem je inspirována jeho zkušeností s realitou současné Keni, kde na jaře tohoto roku strávil měsíc na studijním pobytu v rámci projektu TICASS (Tento projekt obdržel financování z programu Evropské Unie Horizon 2020 výzkum a inovace jako grantová dohoda č. 734602). 

1

Seminář současné litografie / Seminar of Contemporary Lithography


How to use this media in a conceptual way?

FUD UJEP, 2018/2019
Každou středu / Every Wednesday 13
16, dílna 048 / lithography workshop 048
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA & doc. PhDr.  Martin Raudenský, Ph.D.

Výběrový seminář pro studenty bakalářského i magisterského programu zaměřený na realizaci vlastního autorského projektu v technice litografie nebo její kombinaci s dalším médiem.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V DŮSLEDKU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Letní sklizeň FUD 2020

FUDSTREAM - Extrémní přednášky pro extrémní dobu

O čem mluvíme, když mluvíme o rodině / Dům umění Ústí nad Labem

Studijní obory