On-line výuková platforma FUD

Studenti se mohou do systému přihlásit pomocí přístupových údajů do STAG. Návod pro používání: http://it.fud.ujep.cz/navody/elearning/

Odkaz na stránky e-learningu FUD najdete zde: https://vyuka.fud.ujep.cz

Novinky

1

ČELEM K UMĚNÍ no.2

Srdečně Vás zveme na středeční přednášku v rámci cyklu ČELEM K UMĚNÍ.
Středa 10. 10. 2018 / od 16 hodin 
Dům umění Ústí nad Labem
Lukasz Skapski – Cestování časem (výtvarný umělec působící na Akademii umění ve Štětíně, Polsko)

Billboart Gallery a Galerie Rampa: nové výstavy

Výstava proběhne v rámci ročního výstavního cyklu „Nestůj… a pojď!“ oboru Kurátorských studií na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, který představuje vizuální tvorbu současných umělců. Cyklus zahrnuje dvě galerie – Galerii Rampa, která se nachází v budově FUD UJEP a Billboart Gallery umístěnou ve veřejném prostoru u vstupu do areálu FUD UJEP. Čekají nás hned dvě zahájení: od 17 hodin venku před FUD otevřeme výstavu Marie Urbánkové a Matouše Vyhnánka, od 18 hodin v Galerii Rampa pak vernisáž výstavy Judity Levitnerové. 

Vyhlášení doplňkových voleb do AS UJEP a AS FUD

Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vyhlašuje doplňovací volby na jednoho zástupce akademické kurie za Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Do 12. 10. 2018 je možné podávat návrhy na kandidáty k rukám předsedy AS FUD nebo členů volební komise.

Volby proběhnou 17. 10. 2018 od  10:00 do 14:00 hodin. Volit budou pouze členové pedagogické obce.

1

Výzva – FREE MOVERS

Výzva pro podávání přihlášek v rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2019 – Studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ (aktivita A) – základní kolo.

Výběrové řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovních pozic mladých vědeckých pracovníků – postdoktorandů

Kontaktní osoba: Jakub Pšenička, E: iga@ujep.cz; T: 475 28 6351

Vyhlášení podávání interních grantů UJEP

Interní grantová agentura UJEP vyhlášuje začátek lhůty a podmínek pro podávání návrhů interních grantů projektů na tvůrčí činnost
vyhlášení a podmínky ke stažení (prosím přidejte tam odkazy na ty dvě níže přidané přílohy)
 
Kontaktní osoba:Jakub Pšenička, referent IGA UJEP, INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA, T: 475 286 351, E: iga@ujep.cz
1

PŘEDNÁŠKA – Barbora Řebíková

at. Performance č. 321 / 3. 10. 2018 / 13:00
Přednáška v rámci ateliéru Performance, slouží jako úvod k problematice estetiky a teorii umění, od Barbory Řebíkové je pro studenty vizuálních studií podána stravitelnou formou.
Setkání se budou opakovat přibližně v měsíčních intervalech, podle zájmu studentů.
Další informace budou podány na místě.

GAFU OPEN CALL 2019

Fakulta umění Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici
kurátora galerie GAFU pro rok 2019. Výzva je určená českým i zahraničním
kurátorům, kteří jsou ochotni zprostředkovat dialog mezi studenty FU a
představiteli aktuální domácí či zahraniční výtvarné scény. Prostor
mají individuální i kolektivní projekty, jejichž ambicí je reflektovat
současné výtvarné i společenské dění, jakož i ty, které deklarují snahu
překračovat zaběhané zvyky ve výtvarném i školském provozu.

Tabook No. 7

Publikace FUD najdete opět na letošním festivalu Tabook v Táboře 28. – 29. září.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V DŮSLEDKU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Letní sklizeň FUD 2020

FUDSTREAM - Extrémní přednášky pro extrémní dobu

O čem mluvíme, když mluvíme o rodině / Dům umění Ústí nad Labem

Studijní obory