Čelem k umění

O cyklu

Cyklus hostujících přednášek je organizován v rámci povinně volitelného studijního předmětu KDT/850 Prezentace uměleckého díla II. V letním semestru akademického roku 2022/2023 budou přednášky až na vyznačené výjimky probíhat prezenčně každou středu od 16.30 hodin na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Aule číslo 537. Přednášky probíhají od 22. 2. do 26. 4. 2023 a budou vždy individuálně anoncovány na webu a sociálních sítích fakulty. Celkově tedy proběhne deset přednášek.

Změny programu či formy jednotlivých přednášek jsou vyhrazeny. O změnách programu budou studentky a studenti včas informováni. Informace o všech proběhlých přednáškách naleznete zde. Všechny přednášky zaznamenané online naleznete na Youtube kanále Čelem k umění.

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
kurátor cyklu hostujících přednášek Čelem k umění

Program na letní semestr 2022/23

Čelem k umění / Juraj Čarný

Přednáškový cyklus pro letní semestr.

Mgr. Juraj Čarný

Kritik, kurátor, pedagóg, prezident Slovenskej sekcie AICA, zakladajúci riaditeľ Kunsthalle Bratislava

Čelem k umění / Jan Zálešák

Přednáškový cyklus pro letní semestr

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Teoretik umění a kurátor, vedoucí Katedry teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

Čelem k umění / János Szoboszlai

Přednáškový cyklus pro letní semestr

doc. Dr. János Szoboszlai, PhD.

Maďarský teoretik umění, kurátor, současného umění a vedoucí pedagog programu Art Theory and Cultural Studies na Hungarian University of Arts Budapest.

Čelem k umění / Ladislav Daněk

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
AULA 537

#5
středa 16. 11. 2016 v 15 hodin

Mgr. Ladislav Daněk
Historik umění, výtvarný teoretik, kurátor Sbírky malby 20. a 21. století v Muzeu umění Olomouc (www.olmuart.cz)

Téma přednášky:
Mechanizmy akviziční strategie v paměťové instituci.
Vývoj a specifika akviziční politiky Muzea umění Olomouc v období 1990-2015

Kompletní program přednášek

Čelem k umění / Vladimír Beskid

/// Nejen pro kurátory, ale i pro zvídavé studenty umění a designu ///
dvě přednášky slovenského kurátora a historika umění 
VLADIMÍRA BESKIDA 

ve středu 9. 11. 2016 od 15 hodin v aule č. 536 
přednáška Kulturně vizuální text a kontext
ve čtvrtek 10. 11. 2016 od 10 hodin v aule č. 537
přednáška Umělec kontra kurátor – území vysokého napětí

→ Program přednášek v zimním semestru 2016/2017